menu
 Baltic International Company SIA
Uzņēmums

Produkcija

Pakalpojumi

Kontakti
Pakalpojumi

- Loģistikа
- Kuģu aģentēšana un iekraušana
- Atbalsts kokmateriālu un biodegvielas pirkšanā un pārdošanā 
- Nepieciešamo muitas un citu dokumentu noformēšana 
- Vispārīgo un beramkravu pārvadāšana ar uzglābašanu ostā 
- Koksnes, visu šķirņu apaļkoksnes, zāģmateriālu un biodegvielas vairumtirdzniecīb
a


footer

SIA "Baltic International Company", Juridiskā adrese: Lauku iela 59, Liepāja, Latvia, LV-3411.
Reģ.numurs: 42103036521, Tel./fakss: +371 634 38 536.
Mob.: +371 292 94 482, +371 293 42 877, e-pasts: info@baltikcom.com